مرورگر شما (Internet Explorer 8) از رده خارج شده است. این مرورگر دارای مشکلات امنیتی شناخته شده می باشد و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×
نسخه مرورگر شما قدیمی است و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×
اهم وظایف قسمت شناسنامه فنی و ملکی:
واحد صدور شناسنامه فنی و ملکی در بهار سال 1392 در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان ایجاد گردید. این بخش در حال حاضر نسبت به صدور شناسنامه فنی و ملکی اقدام می نماید.


پرسنل واحد شناسنامه فنی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
اطلاعات تماس
1 محمدرضا شیخی کارشناس صدور شناسنامه ملکی Mr.sheykhi@gmail.com

123داخلی-33772210

آشنایی با شناسنامه فنی و ملکی
دفترچه اطلاعات ساختمان - بخش طراحی
دفترچه اطلاعات ساختمان - بخش نظارت
مدارک لازم جهت صدور شناسنامه فنی و ملکی

28 آذر 1392 12580
Powered by CMSIRAN © 2002 - 2018