معرفی واحد دفتر فنی

اهم وظایف واحد دفتر فنی :
  •  ارجاع کار خدمات مهندسی (طراحی ، نظارت ، اجراء ، پلان مسطحاتی ، تفکیک آپارتمان ،شهرسازی ،آزمایشگاه و کارشناسی ماده 27 ) به دفاتر طراحی و مهندسین ذیصلاح
  •  کنترل و بازبینی خدمات مهندسی با همکاری گروههای تخصصی جهت رعایت مقرات ملی ساختمان و طرح تفصیلی شهر زنجان
  •  کنترل صلاحیت و ظرفیت مهندسین در فعالیت های حرفه ای
  •  تائید و ثبت خدمات مهندسی در رشته های شش گانه در نرم افزار دفتر فنی و ارسال آن به مراجع مورد نظر
  •  مشاوره فنی به کلیه مراجعه کنند گان و در خواست کنندگان خدمات مهندسی
  •  همکاری با دیگر واحد های سازمان
 
پرسنل واحد دفتر فنی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان
 
ردیف نام و نام خانوادگی سمت اطلاعات تماس
1 جمشید رضائی کارشناس مسئول دفتر فنی 213داخلی-33772210
2 محمدرضا اسکندری کارشناس کنترل نقشه 212داخلی-33772210
3 نرگس سهرابی کارشناس خدمات مهندسی 211داخلی-33772210
  • 23 آذر 1392
  • مدير سايت
  • 30917
طراحی سایت : رسانه گستر © 2002 - 2021