29خرداد فراخوان کمک رسانی ، ساخت و ترمیم منازل مسکونی در مناطق سیل زده فراخوان کمک رسانی ، ساخت و ترمیم منازل مسکونی در مناطق سیل زده با همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان و سازمان بسیج مهندسین 29خرداد ضرورت اعلام و ارائه گزارش به موقع هرگونه ساخت و ساز خارج از مفاد پروانه به مرجع صدور پروانه(شهرداری ها) ضرورت اعلام و ارائه گزارش به موقع هرگونه ساخت و ساز خارج از مفاد پروانه به مرجع صدور پروانه(شهرداری ها) 29خرداد نظرخواهی در خصوص تهیه پیش نویس غیر قابل استناد ویرایش چهارم مبحث هفدهم درخواست نظر خواهی دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان در خصوص تهیه پیش نویس غیر قابل استناد ویرایش چهارم مبحث هفدهم 26خرداد حذف ۳ سئوال اشتباه آزمون ۹۷ ورود به حرفه مهندسان در حالی داوطلبان ورود به حرفه ۹۷ مهندسی نسبت به اشتباه بودن تعدادی از سئوالات آزمون اعتراض داشتند که مقام مسئول وزارت راه از حذف ۳ سئوال و درج نمره آنها با تاثیر مثبت در کارنامه همه داوطلبان خبر داده است. 26خرداد برگزاری دوره های آموزشیاصول انتخاب ،اندازه گذاری و اجرای تجهیزات گرمایی و تهویه مطبوع ساختمانی و مبانی کاربرد دینامیک سیالات محاسباتی ( CFD ) برگزاری دوره های آموزشی اصول انتخاب ،اندازه گذاری و اجرای تجهیزات گرمایی و تهویه مطبوع ساختمانی و مبانی کاربرد دینامیک سیالات محاسباتی ( CFD ) در مطالعات معماری توسط مرکز تحقیقات راه،مسکن و شهرسازی
آرشیو اخبار
طراحی سایت : رسانه گستر © 2002 - 2020