معرفی واحد شناسنامه فنی و ملکی

آشنایی با شناسنامه فنی و ملکی ساختمان
شناسنامه فنی و ملکی ساختمان سندی است که حاوی اطلاعات فنی و ملکی ساختمان بوده و توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان صادر می گردد و درکلیه نقل و انتقالات ساختمانی همراه با نقشه های چون ساخت، تحویل خریداران میگردد تا از مشخصات ساختمانی که خریداری مینماید مطلع شوند. شناسنامه فنی و ملکی ساختمان به لحاظ مشخصات ظاهری دارای ابعاد 16.5×22.5 سانتی متر بوده و برگهای اصلی آن از جنس کاغذ کتان و مجلد به جلد گالین گور طلایی رنگ می باشد، شناسنامه فنی و ملکی ساختمان در کل کشور توسط وزارت مسکن و شهرسازی به صورت همسان تهیه شده و در اختیار سازمانهای استانها قرار میگیرد.
یک نسخه از شناسنامه فنی و ملکی ساختمان نیز به منظور صدور پایان کار ساختمان تحویل مرجع صدور پروانه ساختمان می شود.صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان مستلزم تهیه و تکمیل دفترچه اطلاعات ساختمان می باشد که مشتمل بر جداول مربوط به روند تهیه طرح، اجرا، نظارت و اطلاعات ساختمان است و نهایتا منجر به صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان می شود که این دفترچه ها به تعداد کافی در اختیار دفاتر مهندسی طراحی و طراحان حقوقی ساختمان قرار داده میشود.دریافت تصویر خام pdf
 
  • 18 مهر 1392
  • مدير سايت
  • 1347
طراحی سایت : رسانه گستر © 2002 - 2020