آرشیو ماهانه

پربیننده ترین اخبار

نامه اداره کل راه و شهرسازی استان در خصوص استفاده از لوله های پلی پروپیلن رندوم کوپلیمر کلاس یک و دو در کاربری لوله کشی آب سرد و گرم مصرفی
نامه اداره کل راه و شهرسازی استان در خصوص استفاده از لوله های پلی پروپیلن رندوم کوپلیمر کلاس یک و دو در کاربری لوله کشی آب سرد و گرم مصرفی
نظرخواهی در خصوص تهیه پیش نویس غیر قابل استناد ویرایش چهارم مبحث هفدهم
درخواست نظر خواهی دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان در خصوص تهیه پیش نویس غیر قابل استناد ویرایش چهارم مبحث هفدهم
دوره آموزشی طراحی و ساخت مدفن های مهندسی برای پسماندهای شهری ،بهداشتی و صنعتی
دوره آموزشی طراحی و ساخت مدفن های مهندسی برای پسماندهای شهری ،بهداشتی و صنعتی
برگزاری دوره های آموزشیاصول انتخاب ،اندازه گذاری و اجرای تجهیزات گرمایی و تهویه مطبوع ساختمانی و مبانی کاربرد دینامیک سیالات محاسباتی ( CFD )
برگزاری دوره های آموزشی اصول انتخاب ،اندازه گذاری و اجرای تجهیزات گرمایی و تهویه مطبوع ساختمانی و مبانی کاربرد دینامیک سیالات محاسباتی ( CFD ) در مطالعات معماری توسط مرکز تحقیقات راه،مسکن و شهرسازی
نامه اداره کل راه و شهرسازی استان در خصوص لزوم اجرای کانال ها و شفت های تاسیساتی
نامه اداره کل راه و شهرسازی استان در خصوص لزوم اجرای کانال ها و شفت های تاسیساتی
طراحی سایت : رسانه گستر © 2002 - 2020