آگهی مزایده فروش دو واحد اداری در شهر ابهر

27 آبان 1402


آگهی مزایده فروش دو واحد اداری در شهر ابهر


سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان در نظر دارد دو واحد آپارتمان خود در شهر ابهر را با مساحت های 57.35 متر و 55.16 متر در طبقه اول یک ساختمان با موقعیت اداری_تجاری واقع در خیابان طالقانی جنوبی، خیابان عراقی، نبش کوچه لشکری از طریق مزایده به صورت یکجا یا تک واحدی به فروش برساند.
لذا از متقاضیان محترم درخواست می‌گردد برای بازدید از واحدها و دریافت اسناد و ارائه پیشنهادات کتبی خود (در پاکت مهروموم شده) حداکثر تا 1402/09/04از ساعت 12 لغایت 14 به دبیرخانه دفتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان در شهر ابهر به آدرس ابهر، خیابان طالقانی جنوبی، روبروی دفتر خدمات قضایی، مراجعه فرمایند.

هماهنگی و کسب اطلاعات بیشتر:
09125416037 (آقای اسدی)
دریافت اسناد:
www.zanjan-nezam.org


جهت دریافت اسناد مزایده کلیک کنید


اسناد و شرایط مزایده