ابلاغ تعطیلی سازمان های نظام مهندسی ساختمان کشور تا تاریخ ٩٩/١/٢٠

طی نامه مهندس خرم به روسای استانها تعطیلی سازمان ابلاغ شد.

رئیس نظام مهندسی ساختمان کشور تکلیف ادامه فعالیت سازمان ها را منوط به اتخاذ تصمیم از جانب ستاد ملی مقابله با ویروس کرونا و ابلاغ بعدی اعلام نموده است.

  • 13 فروردین 1399
  • 362
طراحی سایت : رسانه گستر © 2002 - 2021