تغییر زمان برگزاری سمینار یک روزه بهینه سازی مصرف انرژی در سیستم های روشنایی و نرم افزار Dialux توسط شرکت مازی نور


قابل توجه شرکت کنندگان در سمینار آموزشی شرکت مازی نور
با توجه به همزمانی برگزاری آزمون استخدامی وزارت نیرو و سمینار آموزشی شرکت مازی نور در روز پنجشنبه مورخ 97/7/26 و درخواست عده کثیری از اعضای محترم به منظور تغییر تاریخ برگزاری سمینار مقرر گردید که برگزاری سمینار مذکور به روز پنجشنبه مورخ 97/8/3  موکول گردد. 
  • 22 مهر 1397
  • 402
طراحی سایت : رسانه گستر © 2002 - 2020