فراخوان جهت انتخاب رابط دفاتر نمایندگی شهرهای زیر 25000 نفر جمعیت استان زنجان

پیرو مصوبه هیئت مدیره محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان در خصوص فراخوان جهت انتخاب رابط دفاتر نمایندگی شهرهای ماهنشان ، دندی ، سلطانیه ، چورزق ، صائین قلعه ، هیدج ، حلب ، ایجرود ، گرماب ، زرین رود ، سجاس ، ارمغانخانه ، سهرورد و نیک پی بر اساس شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید:

1- دارا بودن پروانه اشتغال به کار مهندسی یا پروانه اشتغال به کار کاردانی

2- اولویت انتخاب رابط با مهندسین یا کاردانهای بومی و شاغل در آن منطقه خواهد بود .

3- رابط سازمان بایستی حداقل 3 روز کاری در شهر مربوطه حضور داشته باشد .

4- قرارداد رابط مشمول قوانین کار ( بیمه ، عیدی ، سنوات ، حق مرخصی و ... ) نخواهد بود .

5- قرارداد بین سازمان و رابط یکساله بوده و در صورت صلاحدید سازمان قابل تمدید می باشد .

6- حق الزحمه رابط به صورت درصدی از سهم سازمان واریز شده از بابت نقشه های شهر مربوطه خواهد بود .

7- سازمان هیچگونه تعهد استخدامی در قبال رابط نخواهد داشت .

8- کلیه نقشه های ترسیم شده بایستی دارای تأییدیه دفتر فنی مرکز استان باشند که اخذ تأییدیه از وظایف رابط سازمان خواهد بود .

9- هزینه های مربوط به ایاب و ذهاب ، اجاره محل و دیگر هزینه های مربوطه به عهده رابط خواهد بود و سازمان هیچگونه تعهدی در این مورد ندارد .

10- انتخاب رابط در هر شرایط پس از طی مراحل با سازمان خواهد بود .

متقاضیان محترم درخواست خود را به انضمام مدارک و سوابق کاری حداکثر تا آخر وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 91/4/1 به مدیریت امور شهرستانهای سازمان تحویل نمایند .

  • 23 خرداد 1391
  • 2957
طراحی سایت : رسانه گستر © 2002 - 2021