مرورگر شما (Internet Explorer 8) از رده خارج شده است. این مرورگر دارای مشکلات امنیتی شناخته شده می باشد و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×
نسخه مرورگر شما قدیمی است و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×
                                  آگهي فراخوان مناقصه عمومی                 نوبت اول و دوم
(یک مرحله ای)
 
سازمان نظام مهندسی استان زنجان در نظر دارد عمليات اجرايي پروژه ذيل را مطابق با قانون برگزاری مناقصات و بصورت فهرست بهایی به پيمانكاران واجد شرایط واگذار نمايد.
  • عنوان پروژه: احداث سازه و سفت کاری مجتمع اداری رفاهی باشگاه مهندسین به زیربنای حدودی 2000 متر مربع
  • برآورد تقريبي بر اساس فهرست بهای سال 97: 14.301.610.746ريال
  • مدت اجرا: 4 ماه 
  • مبلغ تضمين شركت در مناقصه: 716.000.000 ریال
  • رشته و رتبه پیمانکاری: پیمانکاران دارای گواهینامه صلاحیت پیمانکار حقوقی حداقل رتبه 5 در رشته ابنیه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
  • محل تامین اعتبار: اعتبارات غیر عمرانی
  • مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه: ساعت 13 روز یکشنبه مورخ 6/3/97
  • مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 19/3/97
  • زمان بازگشایی پاکتها: ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 20/3/97
  • محل دریافت، تحویل و بازگشایی اسناد: سازمان نظام مهندسی استان زنجان واقع در خیابان شیخ اشراق
کلیه متقاضیان و واجدین شرکت در مناقصه مذکور می توانند از ساعت 9 صبح مورخ 2/3/97 با ارائه درخواست و معرفی نامه جهت خرید اسناد به مبلغ 1.000.000 ریال به دبیرخانه سازمان نظام مهندسی استان مراجعه نمایند.
 ضمنا هزينه چاپ آگهي ها به عهده برنده مناقصه مي باشد. 
31 اردیبهشت 1397 مدير سايت 8589
0 رای
نظرات توسط کاربران نگاشته شده است و مسئولیت آن بعهده نویسنده مطلب میباشد.

ارسال نظر شما

Powered by CMSIRAN © 2002 - 2019