مرورگر شما (Internet Explorer 8) از رده خارج شده است. این مرورگر دارای مشکلات امنیتی شناخته شده می باشد و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×
نسخه مرورگر شما قدیمی است و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×

واحد آموزش، پژوهش و ترویج سازمان قصد دارد که با همکاری کانون محترم انجمن های صنفی کارفرمائی استان زنجان یک دوره آموزشی با عنوان "دوره ایمنی عمومی ویژه مسئولین ایمنی کارگاهها" توسط مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (معاونت روابط کار) با نظارت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان از تاریخ 96/12/1 لغایت 96/12/4در محل سالن همایش سازمان برگزار نماید. متقاضیان می توانند با در دست داشتن مدارک ذیل به واحد آموزش سازمان مراجعه نموده و ثبت نام نمایند:
1-  تصویر کارت ملی پشت و رو دوبرگ
2-  تصویر شناسنامه دو برگ
3-  تصویر مدرک تحصیلی دوبرگ
4-   فیش واریزی به شماره حساب 5699538766  نزد بانک ملت به مبلغ1،500،000 ریال به نام کانون انجمن های صنفی کارفرمائی استان زنجان
11 بهمن 1396 مدير سايت 621
1 رای
نظرات توسط کاربران نگاشته شده است و مسئولیت آن بعهده نویسنده مطلب میباشد.

ارسال نظر شما

Powered by CMSIRAN © 2002 - 2019