نظرخواهی در خصوص مبحث 12 مقررات ملّی ساختمان

بسمه تعالی
به گزارش وب سایت رسمی "دفتر مقررات ملّی ساختمان" :
کمیته تخصصی مبحث دوازدهم مقررات ملّی ساختمان (ایمنی و حفاظت کار درحین اجرا)، بمنظور بازنگری مبحث مذکور، اقدام به طرح پرسشهایی به شرح زیر، جهت جمع‌بندی نظرات صاحبنظران و اعمال در متن بازنگری نموده است.
لذا از کلیه مهندسان ناظر، مجریان، مشاوران، کارفرمایان و پیمانکاران محترم خواهشمند است، پاسخهای خود را حداکثر تا تاریخ 31/03/91 به آدرس tadvin@inbr.ir ارسال نمایند.
سوالات مطرح شده
1-مسائل حقوقی
1-1- از نظر حقوقی متن فعلی مقررات را چگونه ارزیابی میکنید؟ آیا ابهاماتی وجود دارد؟ لطفاً توضیح دهید.
1-2- آیا تعاریف ارائه شده به طورکامل بیان شده است به عبارتی دیگر فاقد ابهامات و یا اشکالات می باشد؟
1-3- آیا تفکیک وظایف عوامل مختلف دست اندکار، اشاره شده دراین مقررات، به درستی صورت گرفته است؟ در صورتی که جواب منفی است توضیح دهید.
1-4- از نظر حقوقی آیا در مقررات ملی فعلی تناقضی با سایر مقررات موجود در کشور وجود ندارد؟ توضیح دهید.
1-5- جهت بهبود مقررات فعلی از نظر حقوقی چه پیشنهادی دارید؟
2- مسائل فنی
2-1- از نظر فنی متن فعلی را چگونه ارزیابی می کنید؟ آبا ابهاماتی وجود دارد؟ توضیح دهید.
2-2- آیا رعایت مقررات فعلی تامین کننده ایمنی و بهداشت عمومی مورد نظر مقررات می باشد؟ در صورتی که جواب منفی است توضیح دهید.
2-3- آیا از نظر فنی جهت تامین ایمنی و بهداشت عمومی کمبودهایی وجود دارد؟ توضیح دهید. 2-4- آیا منابع و مراجع کافی جهت رفع ابهامات مقررات ملی فعلی وجود دارد؟ توضیح دهید.
3- مسایل اجرایی
3-1- آیا مواردی وجود دارد که بر اساس مقررات فعلی اجرای آن امکان پذیر نباشد؟ توضیح دهید.
3-2- آیا راهکارهای اجرایی مناسب تری برای تامین ایمنی مورد نظر وجود دارد؟ توضیح دهید.
3-3- به نظر شما در حین اجرای عملیات ساختمانی چند درصد مقررات فعلی در موارد زیر رعایت میگردد:
3-3-1- محدود و محصور نمودن معابر
3-3-2- تامین ایمنی و بهداشت عمومی و تخریب بناها.
3-3-3- پایدارسازی دیوارهای گود
3-3-4- محصور نمودن کارگاه
3-3-5- راهرو سرپوشیده
3-3-6- داربست ها و نردبان ها
3-3-7- سرپوش های حفاظتی
3-3-8- استفاده از وسایل حفاظت فردی
3-3-9- تامین تسهیلات بهداشتی و رفاهی
3-4- تاثیر مثبت و یا منفی بیمه تمام خطر، مسئولیت مدنی و شخص ثالث در اجرای مقررات چگونه است؟
3-5- میزان مشارکت هر یک از عوامل نظارتی(مهندس ناظر، شهرداری، راه و شهرسازی، تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و نظام مهندسی ) در اجرای این مبحث مقررات ملی چند درصد می باشد؟ توضیح دهید.
4- در صورت بروز حوادث جانی و مالی، به موارد زیر پاسخ دهید:
4-1- آیا بروز حادثه در اثر رعایت نکردن مقررات ملی بوده است؟چنانچه پاسخ مثبت است، عدم رعایت کدام بند به بروز حادثه انجامیده است؟
4-2- در صورت رعایت کامل مقررات فعلی، دلیل بروز حادثه را توضیح دهید.
4-3- نوع حوادث را توضیح دهید.
  • 02 خرداد 1391
  • 3853
طراحی سایت : رسانه گستر © 2002 - 2021