مرورگر شما (Internet Explorer 8) از رده خارج شده است. این مرورگر دارای مشکلات امنیتی شناخته شده می باشد و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×
نسخه مرورگر شما قدیمی است و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×
اهم وظایف بخش اداری :

ثبت و اسکن نامه های وارده ، صادره و تایپ صورتجلسات
ثبت برگه های مرخصی و ماموریت
ثبت قراردادهای پرسنل


پرسنل بخش اداری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان
 
ردیف نام و نام خانوادگی سمت اطلاعات تماس
1 رویا صفری کارمند امور اداری و دبیرخانه 206و205داخلی-33772210
2 فاطمه باباخانی کارمند دبیرخانه 207داخلی-33772210
4 مهری عاشری مسئول دفتر 401داخلی-33772210
5 پریا ابراهیمی کارمند کتابخانه 311داخلی-33772210
6 علی بیگلی خدمات 420داخلی-33772210
7 صمد تقیلو نگهبان 100داخلی-33772210
8 حسین محمودی نگهبان 100داخلی-33772210
08 دی 1392 23405
Powered by CMSIRAN © 2002 - 2020