مرورگر شما (Internet Explorer 8) از رده خارج شده است. این مرورگر دارای مشکلات امنیتی شناخته شده می باشد و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×
نسخه مرورگر شما قدیمی است و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×
پرسنل بخش برق سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان
 
ردیف نام و نام خانوادگی سمت ایمیل
1 کریم میرزاپور کارشناس برق و آسانسور 115داخلی-33772210

فرم های بازرسی انشعاب برق:
1. چک لیست
2. فرم درخواست برق موقت
3. فرم شماره 1
4. فرم شماره 2
5. فرم انشعاب برق


دستورالعمل طرح و اجرای همبندی در ساختمانها -گروه تخصصی برق شورای مرکزی
حریم خطوط هوایی انتقال و توزیع نیروی برق
اعلام الزام قانونی استعلام کتبی حرایم خطوط فوق توزیع و انتقال از شرکت برق منطقه ای زنجان به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان​
28 مرداد 1393 18214
Powered by CMSIRAN © 2002 - 2020