مرورگر شما (Internet Explorer 8) از رده خارج شده است. این مرورگر دارای مشکلات امنیتی شناخته شده می باشد و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×
نسخه مرورگر شما قدیمی است و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×
نام و نام خانوادگی رشته مدرک تحصیلی سمت تماس رزومه
حسن مجتبی زاده عمران کارشناسی ارشد رئیس سازمان
و رئیس هیأت مدیره
H_mojtabazadeh@yahoo.com
علی غضنفریان مکانیک کارشناسی ارشد نایب رئیس اول ali.ghazanfarian@gmail.com
قادر باقری عمران کارشناسی ارشد نایب رئیس دوم bagheri_gh12@yahoo.com
حمزه علی احمدی نقشه برداری کارشناسی دبیر h_ahmady_1970@yahoo.com
مصطفی تیموری برق کارشناسی ارشد خزانه دار
شادی پایور عمران کارشناسی ارشد عضو اصلی sh_paivar@yahoo.com
زهره ترابی معماری دکترا عضو اصلی zohrehtoraby@yahoo.com
هومن ثبوتی معماری دکترا عضو اصلی soboutihooman@yahoo.com
اصغر رسولی عمران دکترا عضو اصلی asrasouli@yahoo.com
علیرضا رسولی عمران کارشناسی ارشد
شهرسازی
عضو اصلی Alirezarasouli1101@yahoo.com
ابراهیم زادتوت آغاج شهرسازی کارشناسی ارشد عضو اصلی eb_toot@yahoo.com

گزیده ای از مصوبات هیات مدیره دوره هفتم:

جلسه هیأت مدیره شماره 1
جلسه هیأت مدیره شماره 2
جلسه هیأت مدیره شماره 3
جلسه هیأت مدیره شماره 4
جلسه هیأت مدیره شماره 5
جلسه هیأت مدیره شماره 6
جلسه هیأت مدیره شماره 7
جلسه هیأت مدیره شماره 8
جلسه هیأت مدیره شماره 9
جلسه هیأت مدیره شماره10
جلسه هیأت مدیره شماره11
جلسه هیأت مدیره شماره12
جلسه هیأت مدیره شماره13
جلسه هیأت مدیره شماره14
جلسه هیأت مدیره شماره15
جلسه هیأت مدیره شماره16
جلسه هیأت مدیره شماره17
جلسه هیأت مدیره شماره18
جلسه هیأت مدیره شماره19
جلسه هیأت مدیره شماره20
جلسه هیأت مدیره شماره21
جلسه هیأت مدیره شماره22
جلسه هیأت مدیره شماره23
جلسه هیأت مدیره شماره24
جلسه هیأت مدیره شماره25
جلسه هیأت مدیره شماره26
جلسه هیأت مدیره شماره27
جلسه هیأت مدیره شماره28
جلسه هیأت مدیره شماره29
جلسه هیأت مدیره شماره30
جلسه هیأت مدیره شماره31
جلسه هیأت مدیره شماره32
جلسه هیأت مدیره شماره33
جلسه هیأت مدیره شماره34
جلسه هیأت مدیره شماره35
جلسه هیأت مدیره شماره36
جلسه هیأت مدیره شماره37
جلسه هیأت مدیره شماره38

مصوبات و اعضاء هیات مدیره دوره ششم

12 آذر 1394 9202
Powered by CMSIRAN © 2002 - 2018