کمیسیون تخصصی شهرسازی دوره هشتم

ردیف نام و نام خانوادگی سمت عکس
1 ابوذر جعفری رئیس
حمید عزیزی نائب رئیس
3 فاطمه پیری  دبیر
4 بهزاد اسمعیلی   عضو اصلی
5 مهدی بیگلری عضو اصلی
6 امیرحسین جزیمق عضو اصلی
7 محمدجواد سروش مهر عضو اصلی
  • 13 بهمن 1398
  • مدير سايت
  • 10970
طراحی سایت : رسانه گستر © 2002 - 2022