گروه تخصصی برق دوره هفتم

اعضاء گروه تخصصی برق


رشته برق
ردیف نام و نام خانوادگی سمت عکس
1 داود معصومی رئیس
2 طیب نیکخواه نایب رئیس
3 حمیدرضا رادمند دبیر
4 احد ابراهیمی عضو اصلی
5 حمیدرضا عبدالحسین زاده عضو اصلی
6 مجتبی نعمتی عضو اصلی
7 عیسی عسگری عضو اصلی
  • 23 آذر 1395
  • مدير سايت
  • 34580
طراحی سایت : رسانه گستر © 2002 - 2021