کمیسیون تخصصی برق دوره هشتم

ردیف نام و نام خانوادگی سمت عکس
1 علی اصغر میرزائی رئیس
2 عیسی عسگری نائب رئیس
3  مرتضی بیگلی دبیر
4 جمال رسولی عضو اصلی
5 حسام الدین یوسفیان عضو اصلی

 
  • 13 بهمن 1398
  • مدير سايت
  • 10046
طراحی سایت : رسانه گستر © 2002 - 2021