کمیسیون تخصصی معماری دوره هشتم

ردیف نام و نام خانوادگی سمت عکس
1 محمد رضا اکرادی رئیس
2 حامد نظری نائب رئیس
3 محمد باقر احمدی دبیر
4 سرور رحیما زنجانی عضو اصلی
5 علیرضا جزء پیری عضو اصلی
  • 13 بهمن 1398
  • مدير سايت
  • 495
طراحی سایت : رسانه گستر © 2002 - 2021