مرورگر شما (Internet Explorer 8) از رده خارج شده است. این مرورگر دارای مشکلات امنیتی شناخته شده می باشد و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×
نسخه مرورگر شما قدیمی است و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×
اعضاء گروه تخصصی معماری

رشته معماری
ردیف نام و نام خانوادگی سمت عکس
1 حمید فغفوری رئیس
2 مریم کلامی نایب رئیس
3 احد محمدی دبیر
4 علی رحمانپور زنجانی عضو اصلی
5 فروغ قره باغی عضو اصلی
6 داود رضایی عضو اصلی
7 اصغر حجتی عضو اصلی
23 آذر 1395 2304
Powered by CMSIRAN © 2002 - 2018