کمیسیون تخصصی عمران دوره هشتم

ردیف نام و نام خانوادگی سمت عکس
1 سید مهدی هاشمی رئیس
2  علی یوسفیه نایب رئیس
3 محسن کاظمی راد دبیر
4 محمدحسین غنیون عضو اصلی
5 محمد حسن علیمحمدی عضو اصلی
6 مجتبی فیروزمند عضو اصلی
7 علیرضا معظمی عضو اصلی
  • 13 بهمن 1398
  • مدير سايت
  • 12288
طراحی سایت : رسانه گستر © 2002 - 2022