کمیسیون تخصصی نقشه برداری-دوره هشتم

دیف نام و نام خانوادگی سمت عکس
1 محسن بهنیان رئیس
2 علیرضا علاماتی نائب رئیس
3 امیر هوشنگ جوجانی دبیر
4 جمال میانداری عضو اصلی
5 مرتضی فتحی عضو اصلی
6 مهدی اخلاق پسند عضو اصلی
7 زهره معصومی عضو اصلی
«صورتجلسات کمیسیون تخصصی نقشه برداری -دوره هشتم»
  • 13 بهمن 1398
  • مدير سايت
  • 11601
طراحی سایت : رسانه گستر © 2002 - 2022