06فروردین ​اعلام پیام همدردى سازمان نظام مهندسى ساختمان استان زنجان با هموطنان عزیز در مناطق سیل زده شمال کشور ارسال کمک های نقدی اعضاى گرامی سازمان شماره حساب ١٩٠٠٠٠٨٤٢٥ نزد بانک ملت شعبه ناهار خوران شمالی گرگان بنام سازمان نظام مهندسى استان گلستان 26اسفند اطلاعیه-ترکیب جدید هیئت رئیسه سازمان ترکیب جدید هیئت رئیسه سازمان 19اسفند تبریک انتخاب مهندس مجتبی زاده به هیئت رئیسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور تبریک ریاست و هیئت مدیره سازمان به انتخاب مهندس مجتبی زاده در هیئت رئیسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور 11اسفند آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده-نوبت دوم دعوت به مجمع عمومی فوق العاده-نوبت دوم، روز پنجشنبه مورخ 16-12-97 ساعت16سالن بقیه اله نیروی انتظامی 09اسفند درج دفترچه و کلید سؤال‌های آزمون‌های ورود به حرفه بهمن ۱۳۹۷ در سامانه ثبت‌نام آزمون‌ها داوطلبان می‌توانند درصورت اعتراض درخواست‌های خود را با فرمت مندرج در فایل زیر حداکثر تا تاریخ ۹۷/۱۲/۱۵ به آدرس ایمیل azmoon@inbr.ir ارسال نمایند.
آرشیو اخبار
طراحی سایت : رسانه گستر © 2002 - 2020