بارگذاری نتایج آزمون ورود به حرفه در سامانه سپامک

20 تیر 1403


🔵قابل توجه پذیرفته شدگان آزمون ورود به حرفه مهندسی در اسفند ماه سال ۱۴۰۲

⬅️بارگذاری نتایج آزمون ورود به حرفه در سامانه سپامک

 
🔷️بدین وسیله به اطلاع آن دسته از مهندسانی که در آزمون ورود به حرفه مهندسی ( به جز صلاحیت طراحی معماری) اسفند ماه سال ۱۴۰۲ پذیرفته شده اند، می‌رساند نمرات قبول شدگان در آزمون، توسط وزارت راه و شهرسازی در سامانه سپامک بارگذاری شده است. لذا پذیرفته شدگان می توانند نسبت به ثبت درخواست صدور پروانه از طریق درگاه ملی مجوزها (mojavez.ir) اقدام نموده و مدارک لازم را در سامانه سپامک (Spamak.mrud.ir) بارگذاری نمایند. 

🔹️لازم به ذکر است در صورت داشتن پروانه اشتغال از سنوات گذشته و قبولی صلاحیت جدید در آزمون آذرماه ۱۴۰۲ ، نیازی به اقدام در درگاه ملی مجوزها نبوده و مستقیما از طریق سامانه سپامک اقدام می گردد.


💠توضیح اینکه متقاضیان می توانند جهت راهنمایی به فیلم های آموزشی کوتاه به آدرس   spamak.mrud.ir/home/help مراجعه نمایند.