پیام تسلیت هیئت مدیره سازمان در پی درگذشت مرحومه مغفوره، شادروان مهندس افسون باقری اصل

19 تیر 1403

🏴⚫️پیام تسلیت هیئت مدیره سازمان در پی درگذشت مرحومه مغفوره، شادروان مهندس افسون باقری اصل

⚫️ضايعه درگذشت شادروان سرکار خانم مهندس افسون باقری اصل را خدمت خانواده محترم باقری اصل و جامعه مهندسی استان تسليت عرض نموده
و از خداوند يکتا علو درجات آن بزرگوار در بهشت أعلي و مزيد فضل و رحمت پروردگار بي همتا برايشان،
و طول عمر بازماندگان آن مرحوم همراه با سلامتي و حسن عاقبت شان را خواهانيم.