برون سپاری بخشی از خدمات شهرسازی شهرداری زنجان به نظام مهندسی

19 تیر 1403


♻️برون سپاری بخشی از خدمات شهرسازی شهرداری زنجان به نظام مهندسی❇️ در جلسه کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر، انعقاد تفاهمنامه برون سپاری بخشی از خدمات شهرسازی شهرداری زنجان به نظام مهندسی پیگیری و مراحل اجرایی آن مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

✳️به گزارش روابط عمومی سازمان، جلسه کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر زنجان با حضور مهندس حامد نظری، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان، دکتر خلجی مدیر کل امور شهری و شوراهای استانداری، مهندس محمدلو نماینده اداره کل بازرسی استان، مهندس طالب، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر و  مهندس سلطانی محمدی، معاون معماری و شهرسازی شهرداری، در محل دفتر مرکزی شورای اسلامی شهر زنجان برگزار، و چگونگی انعقاد تفاهم‌نامه برونسپاری بخشی از خدمات شهرسازی شهرداری زنجان به نظام مهندسی بررسی شد.

✅️لازم به ذکر است در صورت اجرایی شدن این تفاهمنامه که در راستای وظایف ذاتی سازمان برای ارائه خدمات فنی مهندسی و همچنین بهبود کیفیت خدمات ارائه شده به شهروندان می‌باشد
بستری برای ایجاد فرصت‌های شغلی برای بخشی از جامعه مهندسین نیز فراهم خواهد شد.