پیگیری مصوبات سفر شهید جمهور به استان زنجان در خصوص دریافت تسهیلات قرض الحسنه باشگاه مهندسان

18 تیر 1403


💠پیگیری مصوبات سفر شهید جمهور به استان زنجان در خصوص دریافت تسهیلات قرض الحسنه باشگاه مهندسان


🔷️🔹️در جلسه مشترک ریاست سازمان با مدیریت شعب بانک ملی استان مصوبات سفر شهید جمهور به استان زنجان پیگیری شد.

🔹️🔹️به گزارش روابط عمومی سازمان مهندس حامد نظری با همراهی خزانه‌دار و مدیر امور مالی سازمان، با حضور در دفتر مدیریت امور شعب بانک ملی استان به پیگیری مصوبات مصوبات سفر شهید جمهور به استان زنجان در خصوص دریافت تسهیلات قرض الحسنه باشگاه مهندسان، پرداخت و مقرر گردید در اسرع وقت اقدامات لازم در خصوص کارسازی مهم صورت پذیرفته و روند تکمیل پروژه با سرعت بیشتری به پیش رود.