الزام تکمیل و به روز رسانی اطلاعات اعضای سازمان در سامانه جامع مدیریت یکپارچه

18 تیر 1403⭕️ الزام تکمیل و به روز رسانی اطلاعات اعضای سازمان در سامانه جامع مدیریت یکپارچه


💢پیرو اطلاع رسانی‌های قبلی مجدداً تاکید می‌گردد با توجه اعلام مکرر سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، عطف به راه اندازی درگاه عضویت سامانه جامع مدیریت یکپارچه شورای مرکزی، کلیه فرایندهای عضویت جدید، تمدید عضویت و پرداخت حق عضویت و ... فقط از طریق سامانه www.ims.irceo.ir انجام می‌پذیرد و به زودی تمامی فرایندهای ارجاع کار نیز بر اساس اطلاعات این سامانه خواهد بود.

♨️همچنین مطابق مکاتبه شورای مرکزی ارائه هرگونه خدمات به مهندسان صرفاً شامل اعضایی خواهد بود که در این سامانه ثبت نام و اطلاعات خود را تکمیل نموده باشند و عواقب عدم تکمیل اطلاعات بعهده شخص عضو خواهد بود.

📌لازم بذکر است با استناد به اطلاعیه دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی به جهت اینکه فرایند رای‌گیری دهمین دوره هیئت مدیره سازمان به صورت تمام الکترونیکی و بر پایه اطلاعات افراد مندرج در سامانه مذکور می‌باشد، بدیهی است امکان رای‌ دهی صرفاً برای افرادی که نسبت به تکمیل مشخصات در سامانه مربوطه اقدام کرده باشند فراهم خواهد شد.