برگزاری یکصدو چهل و هفتمین جلسه هیئت مدیره سازمان با حضور جناب آقای دکتر شکیب

30 آبان 1402


⚡️هم اکنون...


✴️ برگزاری  یکصدو چهل و هفتمین جلسه هیئت مدیره سازمان با حضور جناب آقای دکتر شکیب

🔶️🔸️ یکصد و چهل و هفتمین جلسه هیئت مدیره سازمان با حضور جناب آقای دکتر حمزه شکیب (ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور) در محل سالن جلسات سازمان، در حال برگزاری است...