ضرورت تامین گرمایش مناسب و ایمن در کارگاه‌ها و محل‌های فعالیت و اماکن نگهبانی و اسکان کارگران

29 آبان 1402


⭕️قابل توجه کلیه مهندسان ناظر مجری و پیمانکاران محترم ساختمانی:


📌با عنایت به شروع فصل سرما و ضرورت پیشگیری از بروز حوادث منجر به مرگ خاموش (خفگی ناشی از استنشاق گاز سمی مونوکسید کربن)در کارگاه‌ها، خواهشمند است در خصوص رعایت موارد ذیل اهتمام لازم مبذول گردد:

💢در مواردی که کارگران در کارگاه و یا در مجاورت آن ناگزیر به حضور در اماکن باز یا سرپوشیده جهت نگهبانی و یا فعالیت کاری هستند، نظیر: پروژه‌های ساختمانی و عمرانی، اتاقک نگهبانی کارگاهی، نانوایی‌ها و یا رانندگان خودروهای باری و مسافربری، رانندگان ماشین آلات عمرانی، کارگاه‌های نجاری، کفاشی، جایگاه‌های عرضه سوخت، تعمیرگاه‌های وسایل نقلیه و نظایر آنها، به تامین گرمایش مناسب و ایمن در کارگاه‌ها و محل‌های فعالیت و اماکن نگهبانی و اسکان کارگران، مطابق با آیین نامه‌ها اقدام لازم معمول گردد