اعلام آخرین مهلت جمع آوری اسناد بیمه تکمیلی درمانی پس از اتمام قرارداد

27 آبان 1402


📌قابل توجه بیمه شدگان تکمیلی درمان (کوثر):

🔴اعلام آخرین مهلت جمع آوری اسناد درمانی پس از اتمام قرارداد

⭕️با عنایت به اتمام قرارداد بیمه نامه‌های درمان تکمیلی مابین شرکت بیمه کوثر و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان در پایان آبان ماه سال جاری، به استحضار میرساند آخرین مهلت جمع آوری اسناد پاراکلینیکی ۱۵روز پس از اتمام قرارداد و اسناد بیمارستانی و هزینه‌های دندان تا یک ماه پس از انقضاء قرارداد می‌باشد.