نکات مهم و حیاتی در خصوص بیمه مسوولیت حرفه‌ای مهندسان

03 مرداد 1402

بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسان

⚡️⚡️تسهیلات بیمه‌ای ارزشمند سازمان برای اعضای فعال در حرفه مهندسی.

♻️اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان کامل ترین پوشش بیمه ای مسئولیت حرفه ای مهندسی را به صورت گروهی در سطح کشور دارا می باشند