ارتباط مستقیم با ریاست سازمان

02 آذر 1401

 
⚜راه اندازی بخش ارتباط مستقیم با ریاست در وبسایت سازمان

 
✴به گزارش روابط عمومی سازمان، و با تاکید ریاست محترم سازمان، بخش ارتباط مستقیم با ریاست نظام مهندسی ساختمان استان زنجان با استناد به ماده ۱۸ قانون نظام مهندسی، در وبسایت رسمی سازمان راه اندازی گردیده است.

 
☀️به منظور تعامل بهینه اعضا محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان با ریاست سازمان و با تاکید ایشان، بخش ارتباط مستقیم با ریاست در سامانه اطلاع رسانی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان ایجاد گردیده و مهندسین گرامی می توانند با مراجعه به لینک ذیل سوالات و پیشنهادات خود را ثبت فرمایند.
🔸️ کلیه موارد صرفاً توسط شخص ریاست سازمان بررسی گردیده و مراتب و پاسخ های مربوطه از طریق پست الکترونیک (ایمیل) به اطلاع خواهد رسید.