تشکیل کمیسیون انرژی، استاندارد مصالح و محیط زیست

27 اردیبهشت 1401


⚜تشکیل کمیسیون انرژی، استاندارد مصالح و محیط زیست 


☀️به گزارش روابط عمومی سازمان، چهل و هفتمین جلسه هیئت مدیره سازمان برگزار و احکام اعضای منتخب کمیسیون انرژی، استاندارد مصالح و محیط زیست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان اهدا گردید تا رسماً هشتمین کمیسیون تخصصی سازمان در راستای بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان، تشکیل گردد.

🔸️لازم به ذکر است، با عنایت به مصوبه هیئت وزیران و ابلاغ ضوابط صرفه جویی انرژی در ساختمان‌ها و مطابق ماده۴ این ابلاغیه، ارائه پایان کار به ساختمان‌های جدیدالاحداث از ابتدای سال ۱۴۰۲ منوط به رعایت مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان می باشد.

🔸️همچنین به منظور آگاهی مردم از میزان تلفات انرژی در ساختمان‌ها وزارت کشور از طریق شهرداری‌ها موظف است از ابتدای سال ۱۴۰۱ نسبت به درج رده انرژی در گواهی پایان کار ساختمان های جدید احداث و نصب پلاک گواهی انطباق آن در ورودی درب ساختمان ها اقدام نماید.

🔸️از این رو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان مطابق نظامنامه ابلاغی از طرف شورای مرکزی در دی ماه سال ۱۴۰۰ ، مبنی برتشکیل کمیسیون انرژی،استاندارد مصالح و محیط زیست با اعلام فراخوان و دعوت به همکاری از بین اعضای علاقه مند و بررسی درخواست های رسیده و سوابق حرفه ای و تخصصی آنها از بین سرمایه ها و اعضای باتجربه سازمان، اقدام به تشکیل کمیسیون انرژی، استاندارد مصالح و محیط زیست به عنوان هشتمین کمیسیون تخصصی سازمان نمود تا بتواند در جهت بهینه‌سازی مصرف انرژی اقدامات راهبردی و مثمر ثمری را به انجام برساند.

🔸️در پایان با اعلام این که آقای مهندس سعید نظری به عنوان نماینده هیات مدیره در جلسات کمیسیون حضور خواهند داشت، احکام اعضای منتخب کمیسیون اهدا و از ایشان برای تشکیل اولین جلسه کمیسیون در اسرع وقت دعوت به عمل آمد.

🔸️لازم به ذکر است هم اکنون تمامی کمیسیون های تخصصی سازمان درحال تدوین زیرساخت های لازم در راستای بهینه سازی مصرف انرژی جهت ارائه و تصویب در هیئت مدیره و اعمال در نقشه های ساختمانی می باشد.

🔸️لیست اعضای منتخب کمیسیون انرژی، استاندارد مصالح و محیط زیست:
آقای مهندس فریبرز براتی (رشته مکانیک)
آقای مهندس صمد حسینی (رشته برق)
آقای مهندس داود دوستی (رشته مکانیک)
آقای دکتر جواد رحمانی (رشته معماری)
خانم دکتر پریسا یمانی (رشته معماری)