ارتباط مستقیم با هیئت مدیره سازمان

بخش ارتباط مستقیم با هیئت مدیره، به منظور تعامل بهینه اعضا محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان با اعضای هیئت مدیره سازمان، ایجاد گردیده است.
مهندسین گرامی می توانند سوالات و پیشنهادات خود را در فرم ذیل ثبت فرمایند.
کلیه موارد صرفاً توسط اعضای هیئت مدیره سازمان بررسی گردیده و مراتب و پاسخ های مربوطه از طریق پست الکترونیک (ایمیل) به اطلاع خواهد رسید.
*
*
*
*
*
*