بخش دفاتر نمایندگی

 
ردیف مسئول رابط/نمایندگی نام نام خانوادگی شماره موبایل شماره تلفن  آدرس تصویر دفتر نمایندگی
1 ابهر مهدی سلیمانی راد 09124422699 35244030-3524888 خ طالقانی-روبروی کلانتری-نبش کوچه خاکسار
2 خرمدره مصطفی شریفی 09123418220 35529915 خ امام-جنب شورای اسلامی- نبش کوچه39
3 خدابنده علی تقی لو 09123424407 34220200 خیابان شهرداری- کوچه شهید بهروز مرادی
4 طارم سید رسول یوسفی 09194661003 -- آببر  -  مجتمع ادارات-جتب تامین اجتماعی