مرورگر شما (Internet Explorer 8) از رده خارج شده است. این مرورگر دارای مشکلات امنیتی شناخته شده می باشد و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×
نسخه مرورگر شما قدیمی است و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×
نامزدهای محترم مي توانند از زمان انتشار فهرست نهایی داوطلبین تا ساعت 8 صبح روز چهارشنبه مورخ  97/7/11  ( 24 ساعت قبل از شروع رأی گیری ) با رعایت مقررات و بند 3-5 فصل پنجم نظامنامه انتخابات تبلیغات نمايند.
 

21 شهریور 1397 مدير سايت 295
0 رای
Powered by CMSIRAN © 2002 - 2019