مرورگر شما (Internet Explorer 8) از رده خارج شده است. این مرورگر دارای مشکلات امنیتی شناخته شده می باشد و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×
نسخه مرورگر شما قدیمی است و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×
با سلام و احترام
       پیرو مکاتبات قبلی به شماره های 12872/94 مورخ 7/9/94 و 3695/95 مورخ 17/3/95، بدینوسیله چک لیست مناسب سازی مجددا جهت اطلاع و اجرا ابلاغ می گردد. مقتضی است ضوابط و مقررات مناسب سازی مندرج در مقررات ملی ساختمان و سایر منابع قابل استناد، در مراحل طراحی، نظارت و اجرای ساختمانهای عمومی مد نظر قرار گرفته و چک لیست پیوست، منضم به نقشه ها و مدارک مربوطه گردد.
       بدیهی است با توجه به ابلاغ موضوع به گروههای تخصصی، نقشه های ساختمانهای عمومی که ضوابط مناسب سازی در آنها رعایت نشده باشدتوسط سازمان تایید نخواهد شد.
ضمنا چک لیست مناسب سازی در سایت سازمان و در آدرس زیر قابل بهره برداری است:
خدمات فنی و مهندسی/ کنترل نقشه و ارجاع کار/ چک لیست مناسب سازی ساختمانهای عمومی
11 تیر 1396 مدير سايت 1072
0 رای
نظرات توسط کاربران نگاشته شده است و مسئولیت آن بعهده نویسنده مطلب میباشد.

ارسال نظر شما

Powered by CMSIRAN © 2002 - 2019