مرورگر شما (Internet Explorer 8) از رده خارج شده است. این مرورگر دارای مشکلات امنیتی شناخته شده می باشد و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×
نسخه مرورگر شما قدیمی است و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×
اطلاعیه 
با عنایت به بند های ذیل ماده 3 مبحث دوم (نظامات اداری) مقررات ملی ساختمان که بشرح ذیل می باشد : 
1-1-3 -اعضای حقیقی وحقوقی سازمان استان مکلفند بلافاصله پس از عقد قرارداد مربوط به انجام و ارایه خدمات مهندسی ساختمان مراتب را با ذکر مشخصات فنی و ملکی، نوع خدمات، تعدادکار و زیربنای آن کتبا به سازمان استان اعلام نمایند.
2-1-3  -سازمان استان به منظور کنترل ظرفیت اشتغال اعضای حقیقی و حقوقی خود نسبت به ثبت فعالیتھای حرفه ای اعضا و مقادیر آن اقدام مینماید.
رعایت موارد فوق از طرف اعضای حقیقی و حقوقی سازمان الزامی می باشد .
04 تیر 1396 مدير سايت 2035
0 رای
نظرات توسط کاربران نگاشته شده است و مسئولیت آن بعهده نویسنده مطلب میباشد.

ارسال نظر شما

Powered by CMSIRAN © 2002 - 2019