مرورگر شما (Internet Explorer 8) از رده خارج شده است. این مرورگر دارای مشکلات امنیتی شناخته شده می باشد و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×
نسخه مرورگر شما قدیمی است و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×


بازگشت همه به سوی اوست

جناب آقای مهندس کلیم اله وثوقی

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدر مقام گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 22-12-95


بازگشت همه به سوی اوست

جناب آقای مهندس امیر مسعود رحیمی

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت  مادر گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحومه رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 23-12-95


بازگشت همه به سوی اوست

جناب آقای مهندس مجتبی نعمتی

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدر گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 09-12-95

بازگشت همه به سوی اوست

جناب آقای مهندس سعید رسولی

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت مادر  گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحومه رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 30-11-95
 
مجلس ترحیم روز یک شنبه مورخ 1/12/95 از ساعت 2:30 الی 4 
مراسم شام غریبان روز شنبه 30-11-95  بعد از نماز مغرب و عشاء در مسجد دستغیب

 

بازگشت همه به سوی اوست

جناب آقای مهندس محمد ایازی

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت مادر  گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحومه رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 19-11-95
 

 

بازگشت همه به سوی اوست

جناب آقای مهندس فرهنگ جلیلی

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت فرزند  گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 16-11-95

بازگشت همه به سوی اوست

جناب آقای مهندس کامبیز حدیدیان مقدم

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدر  گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 09-11-95
 


بازگشت همه به سوی اوست

جناب آقای مهندس جواد رستمی

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت مادر  گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 20-10-95


بازگشت همه به سوی اوست

جناب آقای مهندس مهدی باره

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدر بزرگ  گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 11-10-95

بازگشت همه به سوی اوست

جناب آقای مهندس پرویز تاران

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدرمقام  گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 11-10-95
 

بازگشت همه به سوی اوست

جناب آقای مهندس هادی توسلیان

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدر بزرگ  گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 11-10-95

بازگشت همه به سوی اوست

جناب آقای مهندس وحید پاک نیت

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدر بزرگ  گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 12-09-95

بازگشت همه به سوی اوست

جناب آقای مهندس محمدحسن بیات

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدر  گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 12-09-95

بازگشت همه به سوی اوست

جناب آقای مهندس محمدرضا خطیبی

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت دایی  گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 12-09-95
مراسم شب هفت روز دوشنبه 15-09-95 از ساعت 14:30  الی 16 واقع در مسجدزینبیه  برگزار می گردد.

بازگشت همه به سوی اوست

جناب آقای مهندس مسعود نبئی

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت خواهر مقام  گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 27-08-95

بازگشت همه به سوی اوست

جناب آقای مهندس مهرداد حاج خان میرزائی

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدر  گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 27-08-95


بازگشت همه به سوی اوست

جناب آقای مهندس علی محمدی
مدیرکل محترم امور روستایی استانداری استان زنجان

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدر  گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 17-08-95

بازگشت همه به سوی اوست

جناب آقای مهندس حمید قدسی و سرکار خانم ابراهیمی 

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدر بزرگ گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 04-08-95

بازگشت همه به سوی اوست

جناب آقای علی معصوم خانی 
نماینده محترم دادگستری در شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدر گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 01-08-95

بازگشت همه به سوی اوست

جناب آقای مهندسس سجاد مرشدی
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدر گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 15-06-95

بازگشت همه به سوی اوست

جناب آقای مهندس زین العابدین عبدالهی
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت برادر گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 28-05-95

بازگشت همه به سوی اوست

همکار گرامی
جناب آقای مهندس محمدرضا شیخی
 

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت  مادربزرگ گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 02-05-95

بازگشت همه به سوی اوست

خانواده محترم شهرستانی

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت جناب آقای مهندس سیدجواد شهرستانی استاد جامعه مهندسی را  تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 18-04-95


بازگشت همه به سوی اوست

سرکار خانم حاجی میر خمسه
همکار گرامی


با نهایت تاسف و تاثر درگذشت  پدربزرگ گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 08-04-95


بازگشت همه به سوی اوست

جناب آقای مهندس علی اصغر پارسا مهر(پازهر)

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت  مادرگرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزومندیم.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان 02-04-95


10 مهر 1392 مدير سايت 13124
Powered by CMSIRAN © 2002 - 2018