هیأت رئیسه دوره هشتم سال اول

نام و نام خانوادگی رشته مدرک تحصیلی سمت تماس
یحیی نصیرا عمران دکترا
رئیس سازمان
و رئیس هیأت مدیره
Yahya.nassira@yahoo.com
اصغر رسولی عمران دکترا نایب رئیس اول asrasouli@yahoo.com
زهره ترابی معماری دکترا نایب رئیس دوم zohrehtoraby@yahoo.com
فریبرز براتی مکانیک کارشناسی ارشد دبیر Fariborzbarati@yahoo.com
 
سعید عباسی عمران دکترا خزانه دار Abbasi.Saeed@Znu.ac.ir
  • 21 آبان 1397
  • مدير سايت
  • 1006
طراحی سایت : رسانه گستر © 2002 - 2020